compare_arrows0

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Eläinkauppa Vipeltäjät Oy
Helsingintie 44

04430 Järvenpää
Y-tunnus 2296318-2
[email protected]

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Jared Mäenpää / Eläinkauppa Vipeltäjät Oy

044 73 11 005
[email protected]

 

Rekisterin nimi:

tiias-pets.net asiakasrekisteri (jäljempänä rekisteri).

 


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet:

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan (jäljempänä käyttäjä) suostumuksella (sopimussuhde) verkkokaupan (jäljempänä palvelu) ylläpitämiseen, asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. 

Käyttäjän suostumuksella hänelle voidaan myös lähettää sähköisiä uutiskirjeitä tai muita ilmoituksia palvelusta.


 

Henkilörekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: 

  • sähköpostiosoite
  • kotikunta
  • osoite
  • sähköposti
  • tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista
  • tietoja käyttäjän tilauksista
  • salasana
  • IP-osoitteet
  • sekä muita mahdollisia käyttäjän vapaaehtoisesti antamia tietojaHenkilötietojen luovuttaminen

Rekisterin tietoja käytetään palvelun toiminnan hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle. Mahdolliset kolmannet osapuolet ovat lueteltu tämän rekisteriselosteen lopussa. 


Rekisterin tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa palvelun tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai sovelluksen-hallinnointi) yhteydessä sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.


Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen suojaus

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti. 


Tallennetut henkilötiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa.


Tietoja käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. 


Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. 


Henkilötietojen säilytysaika

Kun henkilötiedot on tallennettu sopimussuhteen perusteella, niin henkilötietoja säilytetään koko sopimussuhteen ajan ja niin kauan sen jälkeen kun siihen on perusteltu tai laillinen syy.


Mikäli henkilötiedot on tallennettu pelkästään henkilön suostumuksen perusteella, niin tiedot poistetaan viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on pyytänyt tietojensa poistamista.


 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä sivun alhaalla olevasta GDPR-työkalun avulla.


Mikäli automaattinen toiminto ei onnistu voi käyttäjä olla yhteydessä edellä mainittuun rekisterin yhteyshenkilöön.

 


Oikeus tietojen oikaisemiseen

Käyttäjä voi päivittää tietojaan palvelun profiilistaan kirjautumalla sisälle. 

Lisäksi käyttäjä voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainituilla rekisterin yhteyshenkilöön.Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus siirtää tietonsa toiseen palveluun. 

Tietojen siirtämistä  koskeva pyyntö tulee tehdä sivun alhaalla olevasta GDPR-työkalun avulla.


Mikäli automaattinen toiminto ei onnistu voi käyttäjä olla yhteydessä edellä mainittuun rekisterin yhteyshenkilöön.Oikeus tulla unohdetuksi

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tulla unohdetuksi, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole perusteita. Tietojen poistamista koskeva pyyntö tulee tehdä sivun alhaalla olevasta GDPR-työkalun avulla.


Mikäli automaattinen toiminto ei onnistu voi käyttäjä olla yhteydessä edellä mainittuun rekisterin yhteyshenkilöön.Evästeiden käyttö

Palvelu ei tallenna mitään sellaista tietoa, joka sellaisenaan mahdollistaisi tunnistamaan yksittäisiä käyttäjiä ilman heidän lupaansa. Jokainen eväste, jota voidaan käyttää sivustolla, käytetään ainoastaan istunnon aikana tai säilyttääkseen käyttäjän asetuksia. 

Evästeitä ei jaeta kenenkään kolmannen osapuolen kanssa.Kolmannet osapuolet

SparkPost

Sähköpostiosoite, sähköpostiviesti.

Lähetetään vain EU:n alueelta.

https://www.sparkpost.com/policies/privacy/


DigitalOcean

Palvelun palvelimien ylläpitäjä. 

Palvelimet sijaitsevat vain EU:n alueella.

https://www.digitalocean.com/legal/privacy/


Amazon Web Services

Varmuuskopiot

Vain EU:n alueella.

https://aws.amazon.com/privacy/